Krzysztof Baranowski | 2012.01.21 Session | Photo 1